Tuesday, October 19, 2010

Falsafah Pendidikan Saya

1- Menjadi acuan seperti yang diinginkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2- Menjadi guru yang bitara , selaras dengan misi dan visi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
3- Memantapkan jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Wawasan 2020.
4-Menjadi warganegara Malaysia yang mampu memberi sumbangan dalam bidang perguruan.

No comments:

Post a Comment